Thorleif Josefsson

Author's posts

Sopning av vägar på Edshultshall

Sopning av vägar på Edshultshall planeras imorgon den 27 maj. Detta är mycket sent på våren och kommer efter påstötningar. Ett aggregat hade visst gått sönder så nu kommer en annan operatör att fixa jobbet.

Val av styrelse

Fiberföreningens kvarvarande kapital skänks till gott ändamål

Fiberföreningen Kråkesundsgap

Fiberförereningen har nu gått i frivillig likvidation som tidigare meddelats! Föreningen har funnits sedan 2013. Samarbete med IP Only har varit framgångsrikt! Ett mycket stort arbete har utförts av ordföranden Ingmar Edström som får tillskrivas en stor del av projektets framgång! Den gamla styrelsen har beslutat att ge Ingmar hederstiteln” Fiberkungen af Kråksundsgap”

Stor uppslutning för städning i Barrevik!

Mer än 40 personer mötte upp med städredskap och gjorde en mycket fin insats, speciellt för stranden. Nästa år kommer Barreviks Samfällighet också att bjuda på fika då vi hoppas att Corona begränsningar är ett historiskt inslag.

Årsmötesprotokoll upplagt på hemsidan

Via rullgardinsmenyn på denna hemsida återfinns protokoll från årsmötet 2020 i Edhultshalls samhälls- och vägföreningar. Likaså kan man finna en årsberättelse. Årsmötet hölls den 4 december utomhus vid Spruthuset och med ett begränsat antal deltagare p.g.a. corona pandemin. Fastighetsägare på Edshultshall som har synpunkter eller invändningar på vad som beslutades på årsmötet ombedes att senast …

Continue reading

Spruthusbiblioteket har nu öppnat!

Hallas kulturella aktiviteter har nu fått ytterligare ett tillskott!! Innanför ytterdörren på höger sida finns böcker att låna hem men också möjligheter att skänka redan lästa böcker!!!! Håll bibblan levande och låt det bli en naturlig del av livet på Halla! Samhällsföreningen

Städdag på Halla!

För vidare information klicka på punkt under rubriken ”Kommande evenemang 2020.”

Årsmöte i fiberföreningen

Kråksundsgapsfiber kommer att hålla sin årsstämma söndagen den 17/5 kl 10 00 på Gården Lokalen Barrevik, kallelse sändes separat via mail eller brev. Anmälan till stämman senast den 10/5 till Ingmar Edström  070 6064090 eller ingmar.edstrom@hotmail.com   

Inställt! Konst och hantverksutställning i Barrevik

P.g.a. Coronaviruset så skjuts denna aktivitet upp till hösten. Snart är det påsk!?? Strandvågen bjuder in till konst- och hantverksutställning i lokalen i Barrevik den 11/4 och 12/4. Vi kommer att ha öppet mellan klockan 11 och 16. Fika finns att köpa. Alla i närområdet som håller på med någon form av konst och hantverk …

Continue reading