Stor uppslutning för städning i Barrevik!

Mer än 40 personer mötte upp med städredskap och gjorde en mycket fin insats, speciellt för stranden.

Nästa år kommer Barreviks Samfällighet också att bjuda på fika då vi hoppas att Corona begränsningar är ett historiskt inslag.