Gatubelysningen

På Edshultshall har vi för närvarande ett antal lyktstolpar som inte lyser.

Mikael Lövbacka, vår ordförande i samhälls- och vägföreningarna har varit i kontakt med Orust kommun och rapporterat att följande stolpar: Nr 565, 576, 577, 580 och 590 som icke fungerande med begäran om åtgärd.

Om du ser fler stolpar som inte fungerar så meddela gärna Mikael (mikael@lovbacka.se, 0706 633589)

Uppdatering (2021 11 10): Anmälda stolpar ska nu vara åtgärdade.