Tillbaka till Samhällsföreningen/Vägföreningen

Kontakt/Styrelse

 

Edshultshalls samhällsförening och Edshultshalls vägförening har samma
styrelse.
Deras årsmöten är samordnade till ett gemensamt tillfälle.

Styrelsen är fram till nästa årsmöte 2019:

Ordförande:   Jan-Sture Magnusson jan-sture.magnusson@telia.com  0705281283

Sekreterare: Inger Wall         cefyr@yahoo.se                   0725852741

Kassör:     Gert Mårland       gert@jonicom.se                  0736400877

Ledamot:     PO Johansson       peohalla@gmail.com              0705876693

Ledamot:     Claes Lindeblad  claes.lindeblad@telia.com       0709447722
 
Ledamot:    Fredrik Lundgren  lenafredrik343@gmail.com          0705952886

Ledamot:    Thorleif Josefsson thorleif.josefsson@tojokonsult.com 0708268551


Valberedning är fram till nästa årsmöte:

Stina Dahl 0708 264098 dahlstina55@gmail.com
Inga-Lill Abhin 0706 280186 rolf.ahbin@gmail.com
Ulla Mårland 0736 789687 gert@jonicom.se