Tillbaka till Samhällsföreningen/Vägföreningen

Kontakt/Styrelse

Edshultshalls samhällsförening och Edshultshalls vägförening har samma
styrelse.
Deras årsmöten är samordnade till ett gemensamt tillfälle.

Styrelsen är fram till nästa årsmöte våren 2022:

Ordförande:   Mikael Lövbacka  mikael@lovbacka.se          0706633589

Sekreterare:  Inger Wall         cefyr@yahoo.se                   0725852741

Kassör:      Gert Mårland       gert@jonicom.se                  0736400877

Ledamot:      Magnus Niklasson   magnus.k.niklasson@telia.com        0706852320

Ledamot:      Claes Lindeblad  claes.lindeblad@telia.com       0709447722
 
Ledamot:     Fredrik Lundgren  lenafredrik343@gmail.com           0705952886

Ledamot:     Thorleif Josefsson thorleif.josefsson@tojokonsult.com  0708268551


Valberedning är fram till nästa årsmöte:

       Stina Dahl   0708 264098 dahlstina55@gmail.com
       Inga-Lill Ahbin 0706 280186 rolf.ahbin@gmail.com
       Ulla Mårland  0736 789687 gert@jonicom.se