Fiberföreningen Kråkesundsgap

Fiberförereningen har nu gått i frivillig likvidation som tidigare meddelats!

Föreningen har funnits sedan 2013. Samarbete med IP Only har varit framgångsrikt! Ett mycket stort arbete har utförts av ordföranden Ingmar Edström som får tillskrivas en stor del av projektets framgång! Den gamla styrelsen har beslutat att ge Ingmar hederstiteln” Fiberkungen af Kråksundsgap”