Städdag på Halla!

För vidare information klicka på punkt under rubriken ”Kommande evenemang 2020.”