Årsmöte i fiberföreningen

Kråksundsgapsfiber kommer att hålla sin årsstämma söndagen den 17/5 kl 10 00 på Gården Lokalen Barrevik, kallelse sändes separat via mail eller brev.

Anmälan till stämman senast den 10/5 till Ingmar Edström  070 6064090 eller ingmar.edstrom@hotmail.com