Spruthusbiblioteket har nu öppnat!

Hallas kulturella aktiviteter har nu fått ytterligare ett tillskott!!

Innanför ytterdörren på höger sida finns böcker att låna hem men också möjligheter att skänka redan lästa böcker!!!! Håll bibblan levande och låt det bli en naturlig del av livet på Halla!

Samhällsföreningen

Detta är Spruthuset. (byggdes på trettiotalet för en brandspruta)