Halla Maraton 2021 – Stor succé igen!

Den 21 juli kördes Halla Maraton för andra gången. 2019 var den första gången.

Båda gångerna i regi av familjen Lindblad!!! Ett stort tack till dem för att så bra utforma och genomföra detta arrangemang!

Detta år kom ännu fler deltagare som tillsammans avverkade en sträcka motsvarande Halla – Gävle!

Inte dåligt! Förutom springandet så var det en stor folkfest där många pratade med varandra. Också över generationsgränserna. Förfriskningar serverades också!

Vi ser fram emot nästa år!!

Via denna YouTubelänk kan ni se ett reportage från folkfesten:

Ny tradition på Halla?

Torsdagen den 22 juli anordnade en grupp entusiaster ALLSÅNG PÅ HALLA!

Det kom mer än 120 personer till denna premiär! Verkligen inte dåligt!

Det var en vacker kväll med fin atmosfär och många glada människor.

Artisterna hade förberett sig väl och man kunde märka att de tyckte det var roligt.

Ett stort TACK till artisterna som gjorde detta möjligt!!!

Nu får vi hoppas att detta blir en årlig tradition?

Här kommer en länk till en presentation av Allsångsorkestern:

Sopning av vägar på Edshultshall

Sopning av vägar på Edshultshall planeras imorgon den 27 maj.

Detta är mycket sent på våren och kommer efter påstötningar. Ett aggregat hade visst gått sönder så nu kommer en annan operatör att fixa jobbet.

Val av styrelse

Fiberföreningens kvarvarande kapital skänks till gott ändamål

Fiberföreningen Kråkesundsgap

Fiberförereningen har nu gått i frivillig likvidation som tidigare meddelats!

Föreningen har funnits sedan 2013. Samarbete med IP Only har varit framgångsrikt! Ett mycket stort arbete har utförts av ordföranden Ingmar Edström som får tillskrivas en stor del av projektets framgång! Den gamla styrelsen har beslutat att ge Ingmar hederstiteln” Fiberkungen af Kråksundsgap”

Stor uppslutning för städning i Barrevik!

Mer än 40 personer mötte upp med städredskap och gjorde en mycket fin insats, speciellt för stranden.

Nästa år kommer Barreviks Samfällighet också att bjuda på fika då vi hoppas att Corona begränsningar är ett historiskt inslag.

Årsmötesprotokoll upplagt på hemsidan

Via rullgardinsmenyn på denna hemsida återfinns protokoll från årsmötet 2020 i Edhultshalls samhälls- och vägföreningar.

Likaså kan man finna en årsberättelse.

Årsmötet hölls den 4 december utomhus vid Spruthuset och med ett begränsat antal deltagare p.g.a. corona pandemin.

Fastighetsägare på Edshultshall som har synpunkter eller invändningar på vad som beslutades på årsmötet ombedes att senast den 15 december framföra dessa till ordföranden eller annan styrelsemedlem. Om inga hinder föreligger kommer årsmötets beslut att fastställas den 16 december.

Spruthusbiblioteket har nu öppnat!

Hallas kulturella aktiviteter har nu fått ytterligare ett tillskott!!

Innanför ytterdörren på höger sida finns böcker att låna hem men också möjligheter att skänka redan lästa böcker!!!! Håll bibblan levande och låt det bli en naturlig del av livet på Halla!

Samhällsföreningen

Detta är Spruthuset. (byggdes på trettiotalet för en brandspruta)

Städdag på Halla!

För vidare information klicka på punkt under rubriken ”Kommande evenemang 2020.”