Fiberföreningens kvarvarande kapital skänks till gott ändamål