Tillbaka till Samhällsföreningen/Vägföreningen

Kontakt/Styrelse

Edshultshalls samhällsförening och Edshultshalls vägförening har samma
styrelse.
Deras årsmöten är samordnade till ett gemensamt tillfälle.

Styrelsen är fram till nästa årsmöte våren 2022:

Ordförande:   Mikael Lövbacka  mikael@lovbacka.se          0706633589

Ledamot:    Inger Wall         cefyr@yahoo.se                   0725852741

Ledamot:      Magnus Niklasson   magnus.k.niklasson@telia.com        0706852320

Ledamot:      Claes Lindeblad  claes.lindeblad@telia.com       0709447722

Ledamot: Rolf Ahbin rolf.ahbin@gmail.com 0760080186 Sekreterare: Thorleif Josefsson thorleif.josefsson@tojokonsult.com 0708268551 Valberedning är fram till nästa årsmöte: Stina Dahl 0708 264098 dahlstina55@gmail.com Inga-Lill Ahbin 0706 280186 rolf.ahbin@gmail.com