Anmäla defekta lyktstolpar

Så här kan alla anmäla att gatubelysning inte fungerar till Orust kommun.

  1. Notera stolpens nummer, det finns ett gul skylt på varje stolpe.
  2. Ring 0304-334000
  3. Eller öppna länken: https://www.orust.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-gator/gatubelysning
  4. Klicka längst ner på sidan på: Felanmälan för gata och trafik, hamnar, kommunal mark, samt vatten och avlopp.
    https://orust.summera.support/forms/default.aspx?WK=EN0L115TRVBHNCY
  5. Fyll i och skicka