Glöm inte årsmötet imorgon den 1 juni.

Dagordning Årsmöte

Edshultshalls samhälls- och vägförening 2019-06-01.

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Godkännande av dagordning.
 • 3 Val av justeringsmän.
 • 4 Utlysande av kallelse.
 • 5 Verksamhetsberättelse 2018.
 • 6 Revisionsberättelse.
 • 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 8 Arvode för styrelse och revisorer.
 • 9 Utdebitering 2019.
 • 10 Omval av styrelseledamöter.
 • 11 Förslag till stadgeändringar för samhällsföreningen och vägföreningen.
 • 12 Valberedning.
 • 13 Information om organisationsförändring/arbetsfördelning samhällsföreningen.
 • 14 Motioner.
 • 15 Aktuell information.
 1. Internt samhällsföreningen och vägföreningen.
 2. Omvärldsfaktorer som Kommun, Bank, närliggande samhällsföreningar.
 • 16 Övriga frågor.
 • 17 Mötets avslutande.

 

Länk:

Förslag till Stadgar för Edshultshalls Samhällsförening 2019-04-21