Rekordstort deltagande på fantastiskt trevligt AfterWork!

Säsongen andra After Work gick av stapeln på fredagskvällen. Det började med tre stycken kluriga frågor att svara på där det var oerhört svårt att veta vad som var rätt svar. Detta ledde till mycket samtal och spekulationer…

Senare tävlades det i tre grenar där deltagarna enväldigt utsågs av arrangörerna. Tävlingarnas resultat omvandlades sedan till frågornas svar. Ett mycket fyndigt, uppsluppet och uppskattat arrangemang!

Det kom så många som 90 personer!

Ett stort tack till Claes och Fredrik för deras fina insats i sommar att ordna så trevliga sammankomster!