Årsmötesprotokoll upplagt på hemsidan

Via rullgardinsmenyn på denna hemsida återfinns protokoll från årsmötet 2020 i Edhultshalls samhälls- och vägföreningar.

Likaså kan man finna en årsberättelse.

Årsmötet hölls den 4 december utomhus vid Spruthuset och med ett begränsat antal deltagare p.g.a. corona pandemin.

Fastighetsägare på Edshultshall som har synpunkter eller invändningar på vad som beslutades på årsmötet ombedes att senast den 15 december framföra dessa till ordföranden eller annan styrelsemedlem. Om inga hinder föreligger kommer årsmötets beslut att fastställas den 16 december.