Angående planprogrammet för Edshultshall och Hälleviksstrand

Planarkitekt Carl-Johan Hjalmers har skickat ut nedanstående mail till Samhällsföreningen. Det är mycket intressant och behandlar resultatet av en ingående dialog som pågått över ett år! Läs den för att få en indikation på vad utvecklingen för de kommande 30 åren kan komma att innebära.

Under första kvartalet kommande (kanske redan i januari) så kommer ett offentligt samråd att hållas kring den rapport som Carl-Johan just nu håller på att sammanställa. Denna rapport ska sedan kommunfullmäktige godkänna och ska ligga till grund för utarbetandet av specifika detaljplaner för området.

Det är nu man kan ha synpunkter!

 

Carl-Johan: ”Nu har jag publicerat en interaktiv redovisning av enkätsvaren som inkommit under sommaren. Applikationen vi använt fungerar bäst på fullstora dator-skärmar, mobiltelefoner är inte att rekommendera i detta fall. Ni får mer än gärna komma med synpunkter på den skrivna texten, den är skriven som kortfattade analyser av enkätens deltagare, svaren vi fått på de olika textfrågorna, respektive på de delområden som kommenterats mest kring på synpunkts-kartan. Observera att vi medvetet valt att inte publicera alla fritextkommentarerna från synpunktskartan, då det blir ett uppenbart integritetsproblem.

Det finns en del intressanta slutsatser man kan dra utifrån svaren, som ni kommer märka när ni läser igenom presentationen. Jag vill avslutningsvis understryka att alla slutsatser kommer fördjupas än mer i planprogrammet, men maila mig mer än gärna om ni tycker vissa uppenbara analyser uteblivit.

Sprid gärna den här länken på era föreningars hemsidor och i olika nyhetsbrev så att så många som möjligt kan ta del av detta!”

https://www.orust.se/nyhetsarkiv/byggaboochmiljo/nutarviutkursenforhalleviksstrandochedshultshall.5.426ba7bc1677daa48703495a.html