Lunchmöte om Planprogram för Edshultshall och Hälleviksstrand

Orust Kommun håller öppet lunchmöte om Planprogram för Hälleviksstrand & Edshultshall 30 juli – välkommen!

Det är dags för öppet möte om planprogrammet för Hälleviksstrand och Edshultshall – måndagen 30 juli klockan 13:00 är alla och envar välkomna till lokalen i Hälleviksstrand. Det bjuds på fika och iskall sommardricka.

Under mötet kommer kommunens planhandläggare att ge information om planprogram – vad det är, hur det tas fram samt varför det kan bidra till utvecklingen av Strana och Halla. Han kommer berätta om de visioner, mål och idéer som planprogrammet kan komma att innehålla. Visst arbetsmaterial kommer visas upp, men kom ihåg att det längre fram under 2018 kommer hållas samrådsmöte – det är då planprogrammet presenteras som en komplett handling.

En viktig fråga i planprogrammet är att förankra arbetet hos invånarna för att kunna använda era tankar och bilder av samhället som underlag för kommunens arbete. Därför utförs en medborgardialog, i vilken det här mötet är en av flera delar. En annan del av dialogen är den enkät som vi bjuder in alla att delta i – den hittar ni på följande länk: http://bit.ly/StranaOchHalla
En demonstration av hur man fyller i enkäten och den tillhörande kartan kommer hållas.

Kommunen bekostar ett antal viktiga utredningar om olika aspekter på samhällsutveckling inom planområdet som kommer att presenteras kortfattat. Information om andra pågående planeringsprojekt i närområdet informeras om i mån av tid.

Känn er välkomna med hela familjen!