En ny högtidsdag?

Att Evert har en stor kunskapskälla vet vi, han berättar också om Hallas många vattenkällor. Att de unga kvinnorna som födde pojkar på 1940-talet döpte dem till Kjell efter vattenkällorna kanske är lite långsökt men ovanligt många män heter just Kjell i byn. Ett gott råd till de som inte känner alla är att om Du träffar en man i rätt ålder och inte vet vad han heter så kalla honom Kjell så är sannolikheten stor att Du träffar rätt. Våra medborgare är ju ett kreativt släkte och ett förslag till att vi skall ha en särskid ” Halladag”  har väckts. Den 8 juli har Kjell namnsdag och till minne av kvinnorna, mammorna, på 1940 -talet och deras dopnamn skulle det vara ett lämplig högtidsdag. Kanske Kjellarna har någon överraskning att komma med till 2019 på den 8 juli ??

Kom gärna med synpunkter!!!

/Jan-Sture Magnusson