Kategori: General Extra årsmöte för Edshultshalls samhällsförening

10:00 -

Dagordning

Edshultshalls samhälls-och vägförening

Extra årsmöte 2019-06-29

  • 1 Mötets öppnande.
  • 2 Godkännande av dagordning.
  • 3 Val av justeringsmän.
  • 4 Utlysning av kallelse.
  • 5 Val av ordinarie ledamöter till valberedning 2 st. Plus en suppleant.
  • 6 Beslut angående befogenheter vid investeringar och beloppsgränser.
  • 7 Slutgiltigt fastställande av nya stadgar för samhällsföreningen.
  • 8 Övriga frågor.
  • 9 Mötets avslutande.

Länk: Förslag till Stadgar för Edshultshalls Samhällsförening 2019-04-21

 

iCalGoogle-kalendern

More information about Extra årsmöte för Edshultshalls samhällsförening