Kategori: General Årsmöte för samhällsföreningen och vägföreningen

10:00 - 11:30

Årsmötet hålles i lokalen i Barrevik.

Förslag till samhällsföreningens nya stadgar enligt bilaga kommer att presenteras. Läs gärna före mötet för eventuella konstruktiva synpunkter!

Föreningen föreslås i stadgarna vara organiserad med två undersektioner; Eventsektionen och Bastusektionen.

Förslag till frågor att tas upp på årsmötet välkomnas.

Bilaga: Förslag till Stadgar för Edshultshalls Samhällsförening 2019-04-21

iCalGoogle-kalendern

More information about Årsmöte för samhällsföreningen och vägföreningen